Alt det praktiske
Arbejdstid
Der er mulighed for pasning i tidsrummet fra kl. 06.30-16.15 (fredag kl. 15.30).
Ved behov justeres tiderne af Lene.
Allergi
Er barnet overfølsomt eller allergisk over for noget, vil der naturligvis blive taget hensyn til dette.
Barnevogn
Barnet medbringer som udgangspunkt sin egen barnevogn, pude/dyne samt sele til at sove i. Barnevognen og selen skal være godkendt. Der skal medfølge fluenet og regnslag. Jeg opbevarer barnevognen under halvtag/garage, men tager ikke ansvar for evt. fugtskader mv.

http://www.babyklar.dk/babyudstyr/sikkerhedskrav-barnevogn.html

Betaling

Her hos mig koster en plads 8300,- kr pr. måned –  i 12 måneder om året. (2022)
Tilskuddet fra Aabenraa Kommune er 5.898,- (Pr. 01. januar 2022) – i 12 gange om året.
Så egenbetalingen er 2.402,- pr. måned i 12 måneder. Ca. 4495 kr. billigere om året end hos den kommunale dagpleje, og ca. 10.681 kr billigere end vuggestuerne.

Betaling sker månedsvis forud.
Beløbet skal være til disposition på min bankkonto, senest den sidste hverdag i måneden.

Beløbet reguleres hvert år til 01. januar og dækker, ferier/fridage/sygdom (dvs. der betales også på fridage, under sygdom og ferie).

* Der gives søskende rabbat fra kommunen, på den billigste plads i husstanden.

https://www.aabenraa.dk/media/4006146/retningslinjer-for-tilskud-til-privat-boernepasning-eft* Der gives søskende rabbat fra kommunen, på den billigste plads i husstanden.er-dagtilbudslovens-kap-15.pdf

Der gives tilskud til pasning for max 48 timer pr. uge, samt søskende rabat fra Aabenraa Kommune.

Ferie

 Følgende ferie ligger fast hvor mit hjem har lukket:

  • 3 ugers sammenhængende sommerferie, de 2 sidste uger i juli og den første uge i august
  • Uge 42
  • Uge 7
  • man tirs og ons inden påske.
  • Fredag efter Kr. Himmelfart
  • 5 juni
  • Mellem jul og nytår
Forsikring
I bedes selv tegne en heltids ulykkes forsikring for barnet.
Kost
Jeg sørger for formiddagsmad, middagsmad samt eftermiddagsmad til barnet. Jeg sørger for, at kosten er varieret og sund.

Morgenmad skal som udgangspunkt være spist hjemmefra.

Specialkost medbringes af forældrene.

Kørsel
Jeg har ind imellem muligheden for at tage bilen eller bussen, så vi kan komme ud og besøge andre fra den private pasningsordning, til arrangementer eller bibliotek mv. Ved indmeldelse vil der blive spurgt om det er i orden at jeres barn må køre med i en sikkerhedsgodkendt autostol.
Oplysningspligt til kommunen
Jeg har som pligt til at underrette kommunen, ved bekymring eller mistrivsel hos et barn.
Opsigelse
Der er gensidig opsigelse med 2 mdr. varsel ved udgangen af en måned. Denne aftale ophører automatisk samme måned barnet fylder 3 år, med mindre andet er aftalt. I opfordres til selv at kontakte pladsanvisningen om plads til børnehaven ved ophør herfra. Pladsen kan IKKE opsiges op til juli måned. I Aabenraa kommune starter barnet i børnehave i den måned den fylder 3 år. Her i byen har jeg samarbejde med Stubbæk Børnehave hvor vi besøger dem inden opstart. http://www.stubbaekbornehus.dk/default_cms.aspx?wid=420&cook=true
Skiftetøj og bleer
Forældre sørger for passende påklædning efter vejrforhold, samt skiftetøj og bleer.
Sygdom
Barnet modtages ikke i når det er syg, utilpas, har feber eller generelt ikke kan følge dagens aktiviteter.

I tilfælde af at jeg bliver syg, gives der besked om dette hurtigst muligt.
Såfremt barnet er syg, gives besked senest kl. 08.00 samme dag.
Raskmelding skal ske indenfor normal åbningstid.

Der betales de første 14 dage af min sygdom, hvorefter forpligtigelsen til sygedagpenge overgår til kommunen. Herefter betaler i ikke løn.

Medicin
Børn der er medicinkrævende modtages gerne, hvis deres almentilstand er god. (Panodil gives ikke)

Jeg giver gerne medicin, om nødvendigt, men der skal medfølge en lægelig anvisning med barnets navn.

Vaskeklude mv.
Lene sørger for vaskeklude, numsecreme, solcreme, hagesmække og stofbleer. Ved allergi medbringes disse hjemmefra.

Kom og besøg os

En enkelt handling kan oftest sige meget mere end 1000 ord og selvom jeg kan skrive med hele mit hjerte og passion for børnene – vil jeg meget hellere vise din familie, hvorfor jeg måske er det rette valg for jer.

Kontakt mig i dag enten ved at udfylde formularen eller give mig et ring på 51 88 19 89.

Privat børnepasser LeneD

Lene Danielsen
Wais 24 - Stubbæk
6200 Aabenraa
E-mail: lene@lened.dk

Mobil: 51 88 19 89

sommerfugl